Како custom елементи почињу са бројем 1000000, а сви мањи бројеви су резервисани за Адемпјер, у нашој имплементацији користићемо ИД бројеве од 1100001 па навише.

set search_path to adempiere;
UPDATE ad_sequence SET currentnext = 1100000 WHERE name LIKE 'AD_%'

AD Element

ИДОписНазив
1100000Регистарски бројregistration_nbr
1100001Шифра делатностиindustry_code
1100002ПДВ рег. brojvat_regnum
1100003датум књижењаDatePosted
1100004Износ задужењаDebitAmt
1100005Износ раздужењаDischargeAmt

AD Table

ИДОписНазив
1100001ТКlsr_tradingbook
1100002КЕПУlsr_trx_and_servicebook
1100003ДПУlsr_barbook
1100004КПРlsr_received_invoicebook
1100005КИРlsr_published_invoicebook
1100006нивелација ценеlsr_priceleveling
1100007нивелација цене - ставкаlsr_pricelevelingline
1100008калкулација ценеlsr_pricecalculation
1100009калкулација цене - ставкаlsr_pricecalculationline

Последњи пут ажурирано 28.08.2009.