Креирање postgresql базе

su postgres
createdb -E UTF8 -O adempiere adempiere
psql -d adempiere < Adempiere_pg.dmp

Adempierepg.dmp се налази у Adempiere/data.

И на крају покренути миграционе скрипте.

Последњи пут ажурирано 26.08.2009.