Књижење докумената

1. Фактура

Description of Document DB CR Conditions Comments
Invoice there is no accounting for not accrual Based in C_Invoice, C_InvoiceTax y C_InvoiceLine
Sales Invoice (Customer) (DOC ARInvoice or ARProForma)
Header Charge
C_Charge_Acct -> CH_Expense_Acct if C_Charge_ID <> 0 and amt > 0
C_Charge_Acct -> CH_Revenue_Acct if C_Charge_ID <> 0 and amt < 0
+ C_Tax_Acct -> T_Due_Acct for each tax
Revenue
+ M_Product_Acct -> P_Revenue_Acct if c_acctschema.isTradeDiscountPosted use the price list, otherwise use the price
? M_Product_Acct -> P_TradeDiscountGrant_Acct if c_acctschema.isTradeDiscountPosted post the discount here
C_BP_Group_Acct -> UnearnedRevenue_Acct if involved product in invoice has defined revenue recognition plan, it changes (in FactLine.beforesave) the account P_Revenue by the account defined in the product and creates a record in C_RevenueRecognition_Plan
Receivables
+ C_BP_Customer_Acct -> C_Receivable_Acct post the value of products
+ C_BP_Customer_Acct -> C_Receivable_Services_Acct only posted if C_AcctSchema.isPostServices and there are non-item products post the value of services and charges
Дугује Потражује
2020 Купци у земљи
6020 Приходи од продаје робе на складишту
4700 Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи
4710 Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи

2. Отпрeмница

Description of Document DB CR Conditions Comments
Shipments and Receipts Based in M_InOut y M_InOutLine
Sales shipment (DOC MatShipment) M_Product_Acct -> P_Cogs_Acct M_Product_Acct -> P_Asset_Acct Sales - Shipment calculates the cost based in M_Cost. If is a product create register in M_CostDetail
Дугује Потражује
5010 Набавна вредност продате робе велепродаја
1320 Роба у промету на велико

3. Кaлкулација

Description of Document DB CR Conditions Comments
Material Receipt (DOC MatReceipt) Purchasing - Receipt calculates the cost based in M_Cost
M_Product_Acct -> P_Expense_Acct if product.isService
M_Product_Acct -> P_Asset_Acct else
C_BP_Group_Acct -> NotInvoicedReceipts_Acct
Дугује Потражује
1320 Роба у промету на велико
2700 ПДВ у примљеним фактурама по општој стопи (осим плаћених аванса)
4330 Добављачи у земљи

Последњи пут ажурирано: 24.дец, 2008